FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000​

FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000​

14

2018-03-03 15:39:31
281
产品属性
关闭
西安凯新生物科技有限公司

西安凯新生物科技有限公司

初级会员5
收藏

组合推荐相似产品

产品简介

FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000​,FMOC保护氨基PEG氨基
FMOC-PEG-NH2,MW:2000
FMOC-PEG-NH2,MW:3400
FMOC-PEG-NH2,MW:5000
FMOC-PEG-NH2,MW:10000

详细介绍

FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000?,FMOC保护氨基PEG氨基

FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000?,FMOC保护氨基PEG氨基

     西安凯新生物科技有限公司是国内知名的PEG衍生试剂供应商,我公司可以提供各种高分子PEG衍生物,分子量从1000-50000不等,涉及几十个基团,同时我公司新推出了PEG/PEO衍生物,PEG/PEO的重复单元从2个-24个不等,产品纯度高达98%以上。目前公司的PEG类产品来源于十几个国际知名品牌和和国内的著名品牌PEG,其次,还可以提供特殊PEG产品的定制服务。   

【中文名称】9-芴甲氧羰基聚乙二醇氨基, FMOC保护氨基PEG氨基
【英文名称】 FMOC-PEG-NH2, fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine
【分子量范围】200,300,500,800,1k,1.5k,2k,3k
                 3.4k,4k,5k,6k,10k,20k

【结构式】

        

【基团】9-芴甲氧羰基聚乙二醇氨基
【库存】现货
【PDI 】<1.05
【纯度】95+%
【规格】mg~KG
【检测报告】核磁,COA
【是否接受定制】是
【起定数量要求】≥500mg;
【应用】 蛋白质、肽和其他材料通过氨基酸或其他酸活性化学组,增加溶解度和稳定性,降低免疫原性;
           药物修饰或缓释药物研发,新型材料探究。
【外观】 白色粉末或者粘稠状液体(分子量大小决定外观)
【存放】 -20℃长期保存,暗黑处,干燥;
【溶解】 溶于大部分有机溶剂(二氯甲烷溶解性好)和水;
【备注】 避免频繁的溶解和冻干,取用时注意干燥;

品名

中文品名

英文

FMOC-PEG-NH2,MW 350

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 350

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 350

FMOC-PEG-NH2,MW 550

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 550

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 550

FMOC-PEG-NH2,MW 600

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 600

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 600

FMOC-PEG-NH2,MW 1K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 1000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 1K

FMOC-PEG-NH2,MW 2K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 2000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 2K

FMOC-PEG-NH2,MW 3.4K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 3400

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 3.4K

FMOC-PEG-NH2,MW 5K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 5000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 5K

FMOC-PEG-NH2,MW 6K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 6000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 6K

FMOC-PEG-NH2,MW 10K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 10000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 10K

FMOC-PEG-NH2,MW 20K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 20000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 20K

FMOC-PEG-NH2,MW 30K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 30000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 30K

FMOC-PEG-NH2,MW 40K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 40000

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 40K

FMOC-PEG-NH2,MW 3.5K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 3500

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 3.5K

FMOC-PEG-NH2,MW 7.5K

芴甲氧羰酰基-聚乙二醇-氨基,分子量 7500

fluorenylmethyloxycarbonyl-PEG-Amine,MW 7.5K

想了解更多PEG产品 请公司。

我们还提供特殊PEG产品的定制服务.

公司:西安凯新生物科技有限公司
地址(Address):中国·西安·莲湖区兴中路3号

. / 3495811982        :

:+--            :

 

其他热销PEG衍生物:

FMOC-PEG-NH2: Fmoc Amine PEG Amine, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

TBOC-PEG-NH2: t-Boc Amine PEG Amine, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

FMOC-PEG-OH: Fmoc Amine PEG Hydroxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

TBOC-PEG-OH: t-Boc Amine PEG Hydroxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

FMOC-PEG-NHS: Fmoc Amine PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000

TBOC-PEG-NHS: t-Boc Amine PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

ACLT-PEG-NHS: Acrylate PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

TBOC-PEG-COOH: t-Boc Amine PEG Carboxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

FMOC-PEG-COOH: Fmoc Amine PEG Carboxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

MAL-PEG-OH: Maleimide PEG Hydroxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

MAL-PEG-NH2: Maleimide PEG Amine, TFA Salt, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

MAL-PEG-COOH: Maleimide PEG Carboxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

MAL-PEG-NHS: Maleimide PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

MAL-PEG-SGA: Maleimide PEG Succinimidyl Glutaramide, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

BIOTIN-PEG-NHS: Biotin PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

BIOTIN-PEG-MAL: Biotin PEG Maleimide, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

OPSS-PEG-NHS: OPSS PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

AZIDE-PEG-NHS: Azide PEG NHS Ester, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

AZIDE-PEG-NH2: Azide PEG Amine, TFA Salt, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

HO-PEG-COOH: Hydroxyl PEG Carboxyl,MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

HO-PEG-NHS: Hydroxyl PEG Carboxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

HS-PEG-COOH: Thiol PEG Carboxyl, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

HS-PEG-SGA:Thiol PEG Succinimidyl Glutaramide, MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

HO-PEG-NH2:Hydroxyl PEG Amine,MW:1000,2000,3500,5000,10000,20000

HS-PEG-NH2: Thiol PEG Amine,MW 1000,2000,3400,5000,10000,20000?

NH2-PEG-COOH:Amine PEG Carboxyl,MW 1000,2000,3500,5000,7500,10000,20000

 

氨基保护类PEG:

FMOC-PEG-NH2,MW:2000

FMOC-PEG-NH2,MW:3400

FMOC-PEG-NH2,MW:5000

FMOC-PEG-NH2,MW:10000

 

TBOC-PEG-NH2,MW:2000  

TBOC-PEG-NH2,MW:3400

TBOC-PEG-NH2,MW:5000

TBOC-PEG-NH2,MW:10000

 

FMOC-PEG-OH,MW:2000  

FMOC-PEG-OH,MW:3400

FMOC-PEG-OH,MW:5000

FMOC-PEG-OH,MW:10000

 

TBOC-PEG-OH,MW:2000  

TBOC-PEG-OH,MW:3400  

TBOC-PEG-OH,MW:5000  

TBOC-PEG-OH,MW:10000              

 

FMOC-PEG-NH2,MW:2000

FMOC-PEG-NH2,MW:3400

FMOC-PEG-NH2,MW:5000

FMOC-PEG-NH2,MW:10000

 

TBOC-PEG-COOH,MW:2000

TBOC-PEG-COOH,MW:3400

TBOC-PEG-COOH,MW:5000

TBOC-PEG-COOH,MW:10000

 

FMOC-PEG-COOH,MW:2000                  

FMOC-PEG-COOH,MW:3400

FMOC-PEG-COOH,MW:5000

FMOC-PEG-COOH,MW:10000

 

TBOC-PEG-NHS,MW:2000

TBOC-PEG-NHS,MW:3400

TBOC-PEG-NHS,MW:5000

TBOC-PEG-NHS,MW:10000

 

FMOC-PEG-NHS,MW:2000

FMOC-PEG-NHS,MW:3400

FMOC-PEG-NHS,MW:5000

FMOC-PEG-NHS,MW:10000

 

TBOC-PEG-MAL,MW:2000

TBOC-PEG-MAL,MW:3400

TBOC-PEG-MAL,MW:5000

TBOC-PEG-MAL,MW:10000

 

FMOC-PEG-MAL,MW:2000

FMOC-PEG-MAL,MW:3400

FMOC-PEG-MAL,MW:5000

FMOC-PEG-MAL,MW:10000

 

TBOC-PEG-SVA,MW:2000

TBOC-PEG-SVA,MW:3400

TBOC-PEG-SVA,MW:5000

TBOC-PEG-SVA,MW:10000

 

FMOC-PEG-SVA,MW:2000

FMOC-PEG-SVA,MW:3400

FMOC-PEG-SVA,MW:5000

FMOC-PEG-SVA,MW:10000

FMOC-PEG-NH2,MW1000,2000,3400,5000,10000,20000?,FMOC保护氨基PEG氨基

上一篇:七甲川花菁类小分子IR-780染料 下一篇:NH2-PEG2-N3,CAS: 166388-57-4
热线电话 在线询价